Ko fol se pravi da nešto čita, a pogledajte zapravo što je na papiru

Ko fol se pravi da nešto čita,

a pogledajte zapravo što je na papiru