Kako je uopće uspio dobiti takvu ljepoticu za curu?

Kako je uopće uspio

dobiti takvu ljepoticu za curu?