Kako ih je uopće uspjela navući?

Kako ih je uopće

uspjela navući?