Kad ti nisu sve daske u glavi na broju

Kad ti nisu sve daske u glavi

na broju