Kad više jednostavno ne možeš trpiti

Kad više jednostavno

ne možeš trpiti