Kad bi barem svi teroristi bili ovako zgodni

Kad bi barem svi teroristi

bili ovako zgodni