Kad bi barem svaki auto mogao imati ovako nešto

Kad bi barem svaki auto

mogao imati ovako nešto