Kad bi barem stvarno tako rasle u prirodi

Kad bi barem

stvarno tako rasle u prirodi