Je li mogao odabrati gluplju registraciju?

Je li mogao

odabrati gluplju registraciju?