Ima li nešto na njoj da ne valja?

Ima li nešto na

njoj da ne valja?