Hvata li vas od ovoga opaka vrtoglavica?

Hvata li vas od ovoga

opaka vrtoglavica?