Jaje na vrhu našiljene olovke

Jaje na vrhu

našiljene olovke