Dođi bliže da se zajedno ugrijemo

Dođi bliže da se

zajedno ugrijemo