Dijete s najboljim trbušnjacima na svijetu?

Dijete s najboljim

trbušnjacima na svijetu?