Curke, možda bi se mogle i požuriti malo s tim poziranjem

Curke, možda bi se mogle

i požuriti malo s tim poziranjem