Crnogorski prosjaci Sjediš, a škrabica za novac se puni

Crnogorski prosjaci

Sjediš, a škrabica za novac se puni