Blago ovoj curici sa takvom majkom

Blago ovoj curici

sa takvom majkom