Barem su pošteno upozorili ljude

Barem su pošteno

upozorili ljude