Barem da nečemu služi kad je žena za volanom

Barem da nečemu služi

kad je žena za volanom