Alina iz Ukrajine najnovija je u nizu žena Barbika

Alina iz Ukrajine najnovija

je u nizu žena Barbika