A s čime se to ova pokušava uslikati?

A s čime se to ova

pokušava uslikati?